Młody Blady i Anna Chudzyńska

Apel Szczepu w I LO – 1980 r.

6 marca 2015

Na zdjęciu Janusz Boisse i Anna Chudzyńska (jako przedstawicielka Komendy Hufca, wizytująca Szczep) zrobione w trakcie apelu Szczepu w 1980 r.

W tle od lewej: Piotr Matros, w pierwszym rzędzie najniższa Anna Ziółkowska (chyba tak się nazywała), a trzecia Anna Mamrot (wtedy jeszcze jako Jurkowa), dalej stoi Mariola Bogus (wszyscy z 7 ŁDH) – informacja od Anny Mamrot

Fot. M. Wierzbicki