Janusz Boissé - Wilno 1996

Chwila wytchnienia – Wilno 1996

9 lutego 2015

Szef w trakcie rozmyślań – gdzieś w Wilnie – rok 1996 r.

Fot. Karolina Majer (Bazylak)