Janusz Boisse - składanie życzeń

Składanie życzeń w trakcie Wigilii Szczepu

19 marca 2015

Zdjęcie pochodzi z jednej z kronik – prawdopodobnie był to 1993 r.

Na zdjęciu prawdopodobnie (od lewej): Ewa Kubiak, Zbigniew Gibki, Janusz Boisse, Idol (Piotr Jakubiak)?

Fot. ???

Zdjęcie dostarczyła Sonia Urbaniak