Janusz Boisse na sali gimnastycznej I LO

Wigilia Szczepu 18.12.2008 r.

25 lutego 2015

Janusz Boisse na sali gimnastycznej w I LO. Zdjęcie zostało zrobione w trakcie Wigilii Szczepu 18.12.2008 r.

Fot. Olek Staskiewicz

Zdjęcie dostarczyła Sonia Urbaniak