Janusz Boisse i wierchy

Szef w górach

17 marca 2015

Zdjęcie Janusza Boisse pochodzące z jakiejś kroniki Szczepu lub jednej z drużyn.

Fot. ???

Zdjęcie dostarczyła Sonia Urbaniak