Wigilia Szczepu 2012

%%tb-image-alt-text%%

Nagranie i zdjęcie z Wigilii Szczepu w 2012 roku. Na zdjęciu od lewej: Janusz Boisse, Kacper Rembowski, Magdalena Dąbkowska.

Fot. Paweł Dworniak

Nagranie: ???