Janusz Boisse - wręczenie pucharu

Wręcznie pucharu

4 marca 2015

Janusz Boisse wręcz puchar w trakcie jakiejś imprezy harcerskiej.

Fot. ???

Zdjęcie dostarczyła Sonia Urbaniak