Zwiedzanie Cmentarza na Antokolu – 1996 r.

%%tb-image-alt-text%%

W tle Tadek Zabierowski i inni harcerze ze Szczepu.

Fot. Jakub Milczarek