Janusz Boissé - Cmentarz na Rossie 1996

Zwiedzanie Cmentarza na Antokolu – 1996 r.

15 stycznia 2015

W tle Tadek Zabierowski i inni harcerze ze Szczepu.

Fot. Jakub Milczarek