Zwiedzanie Wilna 1996 r.

%%tb-image-alt-text%%

Zdjęcie zrobione gdzieś na starym mieście w Wilnie, w trakcie wyprawy w 1996 r. – Janusz Boisse i Jadwiga Krajewska.

Fot. Karolina Majer (Bazylak)